3,5 logo

třiapůl

Knihy v čistém textu

V této části naleznete díla převedená do čistého textu. Pro místní účely existují jako samostatné webové stránky. Stažení ve formátu čistého textu lze dosáhnout například pomocí prohlížeče links:

$ links -dump \$URLKNIHY > kniha.txt

../