Nová verze twatu.

~/.. archív

Nová verze twatu je venku!

twat2.8-theotokos

twat je stále svým kódem silně vázán na třiapůl a nevím, jestli se kdy dočká uvolnění veřejnosti. I tak je ale dobré zmínit, že s ním přichází do kontaktu každý návštěvník třiapůl, neboť je to právě twat, který místní obsah spravuje.

novinky

Nový design

Většina následujících informací je užitečná hlavně uživatelům třiapůl. Návštěvník však může zaznamenat, že vzhled třiapůl se opět změnil, jak je již tajnou tradicí všech nových verzí twatu.

Současný vzhled imituje minimalismus dvoubarevného psacího stroje Konsul, s drobnými doplňky, jako jsou tučné nadpisy nebo italika. Veškero textu je 'monospaced' ve stejné velikosti, navštívené odkazy po tradici html mění barvu. Opomineme-li obrázky, které můžeme chápat v papírovém stylu současné podoby webu jako vystřižené a nalepené mezi řádky textu, mým hlavním cílem bylo odstranit co nejvíce rozdílů mezi grafickými a textovými prohlížeči. Font samotný v obou případech záleží na definici 'monospace' vašeho prohlížeče.

Inspirací pro další minimalisování třiapůl se stal jeden z účastníků old computer challenge matto a jeho web. Uchvátil mě odznáček, kterým se jeho blog pyšní - 'člen klubu 10kb'. Toť prohlášení, že celý jeho webový prostor po kompresi nepřesahuje 10 kilobytů. Nemám nutně takové aspirace, neboť třiapůl je z velké části i prostorem pro mediální obsah, ale průběžná redukce a osekávání 'bloatu' stala se již mým koníčkem a má nekonečná honba za estetickým minimalismem ke mne už tak nějak patří.

V horní části všech stránek přibyl odkaz zpět '~/..' a všechny příspěvky zároveň obsahují odkaz do archívu twatů.

automa a jeho anglická varianta zůstavají nezměněny, neboť jsou vyvíjeny separátně od zbytku třiapůl a neužívají twat. To samé platí i pro teige galerie, které však možná v budoucnu sjednotím se vzhledem třiapůl.

RSS integrace

Pokud je twat spuštěn s flagem -x, napsaný příspěvek je publikován v triapul.cz/rss.xml. Je za vhodno, aby uživatel zároveň použil flag -t a definoval titulek a popisek příspěvku.

De-sociální síť

Byly zredukovány prvky sociální sítě, neboť pro místní účely nemají velkou hodnotu. V budoucnosti je možné, že se twat sociální síť vrátí, ale separátně od twatí funkce. Twat je primárně, a nyní jedinečně, systémem, který publikuje veřejné příspěvky a spravuje profily uživatelů.

Nejsou nadále přístupné flagy k odpovídání na cizí twat a samotný twat feed byl změněn na seznam posledních pár příspěvků. Archív twatů zůstává nezměněn s jednou vyjímkou: flag -D, tedy 'don't publish in twat feed', nyní neuvádí na takto napsaný příspěvek žádný odkaz, ani v archivu. Je tedy nedohledatelný bez odkazu.

Archív a novinky nyní také budou obsahovat veškeré budoucí příspěvky z třiapůl, včetně blogu automa a teige galerií.

Generace ID

Protože twat již nesrovnává příspěvky podle ID, ale podle data přidání (případně editace), byl pozměněn syntax generace ID nových příspěvků. Oproti předchozím ID, které se skládaly z Unix času a 2 náhodných bitů, nový způsob generování používá pouze 6 náhodných symbolů.

Původní příspěvky zůstavají nezměněné, primárně z důvodu dřívější publikace - rozbily by se odkazy, které odkazují na třiapůl obsah z venku.

Věřím, že toto usnadní práci s příspěvky, neboť veškerá práce s nimi vyžaduje po uživateli zadat ID.

twat -h